برچسب: کافه بازی

روز جهانی بازی های رومیزی در خانه بازی رشت

اگر تاس دستتونه نریزیدش، اگر وسط بر زدن کارتهاتون هستید دست نگه دارید، اگر دارید از معبد فرار میکنید لحظه ای درنگ کنید… همه کارهاتون رو تعطیل کنید و به جاش سریعا به دوستاتون زنگ بزنید، ساعت هاتون رو با

Read More